5AYLA

Crystal structure of erdj5 form ii
Slipknot S +31 +31 +31
Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type
view details
+31 481-194 -286 1-97, 731-751 98-480, 195-730 97 21 slipknot
Chain Sequence
DQNFYSLLGVSKTASSREIRQAFKKLALKLHPDKNPNN--AHGDFLKINRAYEVLKDEDLRKKYDKYGEKGLEDQY----ESWSYYRYDFGIYDDDPEIITLERREFDAAVNSGELWFVNFYSPGSSHSHDLAPTWREFAKEVDGLLRIGAVNCGDDRMLCRMKGVNSYPSLFIFRSGMAAVKYNGDRSKESLVAFAMQHVRSTVTELSTGNFVNAIETAFAAGVGWLITFCSKGEDCLTSQTRLRLSGMLDGLVNVGWVDCDAQDSLCKSLDTTASTTAYFPPGATLNDREKSSVLFLNSLDAKEIYMEIIHNLPDFELLSANQLEDRLAHHRWLVFFHFGKNENANDPELKKLKTLLKNEHIQVVRFDCSSAPGICSDLYVFQPSLAVFKGQGTKEYEIHHGKKILYDILAFAKESVNSHVTTLGPQNFPASDKEPWLVDFFAPWSPPSRALLPELRKASTLLYGQLKVGTLDCTIHEGLCNMYNIQAYPTTVVFNQSSIHEYEGHHSAEQILEFIEDLRNPSVVSLTPSTFNELVKQRKHDEVWMVDFYSPWSHPSQVLMPEWKRMARTLTGLINVGSVDCQQYHSFCTQENVQRYPEIRFYPQKSAYQYHS--YNGWNRDAYSLRSWGLGFLPQASIDLTPQTFNEKVLQGKTHWVVDFYAPWSGPSQNFAPEFELLARMIKGKVRAGKVDCQAYPQTCQKAGIKAYPSVKLYQYERAKKSIWEEQINSRDAKTIAALIYGKLETLQ
Whole chain analysis
Subchain analysis 

Knotoid cutoff: 0.5


Knotoid matrix content: 1

Knot core range Knot core length Knot tails range Slipknot tails range Slipknot loops range N-end length C-end length Type

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling