Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 121-558 438 1-120 563-875 559-562 120 313 slipknot
Chain Sequence
MGEVVRLTNSSTGGPVFVYVKDGKIIRMTPMDFDDAVDAPSWKIEARGKTFTPPRKTSIAPYTAGFKSMIYSDLRIPYPMKRKSFDPNGERNPQLRGAGLSKQDPWSDYERISWDEATDIVVAEINRIKHAYGPSAILSTPSSHHMWGNVGYRHSTYFRFMNMMGFTYADHNPDSWEGWHWGGMHMWGFSWRLGNPEQYDLLEDGLKHAEMIVFWSSDPETNSGIYAGFESNIRRQWLKDLGVDFVFIDPHMNHTARLVADKWFSPKIGTDHALSFAIAYTWLKEDSYDKEYVAANAHGFEEWADYVLGKTDGTPKTCEWAEEESGVPACEIRALARQWAKKNTYLAAGGLGGWGGACRASHGIEWARGMIALATMQGMGKPGSNMWSTTQGVPLDYEFYFPGYAEGGISGDCENSAAGFKFAWRMFDGKTTFPSPSNLNTSAGQHIPRLKIPECIMGGKFQWSGKGFAGGDISHQLHQYEYPAPGYSKIKMFWKYGGPHLGTMTATNRYAKMYTHDSLEFVVSQSIWFEGEVPFADIILPACTNFERWDISEFANCSGYIPDNYQLCNHRVISLQAKCIEPVGESMSDYEIYRLFAKKLNIEEMFSEGKDELAWCEQYFNATDMPKYMTWDEFFKKGYFVVPDNPNRKKTVALRWFAEGREKDTPDWGPRLNNQVCRKGLQTTTGKVEFIATSLKNFEEQGYIDEHRPSMHTYVPAWESQKHSPLAVKYPLGMLSPHPRFSMHTMGDGKNSYMNYIKDHRVEVDGYKYWIMRVNSIDAEARGIKNGDLIRAYNDRGSVILAAQVTECLQPGTVHSYESCAVYDPLGTAGKSADRGGCINILTPDRYISKYACGMANNTALVEIEKWDGDKYEIY

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling