Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 132-558 427 1-1, 563-875 2-131, 559-562 1 313 slipknot
Chain Sequence
MGEVVRLTNSSTGGPVFVYVKDGKIIRMTPMDFDDAVDAPSWKIEARGKTFTPPRKTSIAPYTAGFKSMIYSDLRIPYPMKRKSFDPNGERNPQLRGAGLSKQDPWSDYERISWDEATDIVVAEINRIKHAYGPSAILSTPSSHHMWGNVGYRHSTYFRFMNMMGFTYADHNPDSWEGWHWGGMHMWGFSWRLGNPEQYDLLEDGLKHAEMIVFWSSDPETNSGIYAGFESNIRRQWLKDLGVDFVFIDPHMNHTARLVADKWFSPKIGTDHALSFAIAYTWLKEDSYDKEYVAANAHGFEEWADYVLGKTDGTPKTCEWAEEESGVPACEIRALARQWAKKNTYLAAGGLGGWGGACRASHGIEWARGMIALATMQGMGKPGSNMWSTTQGVPLDYEFYFPGYAEGGISGDCENSAAGFKFAWRMFDGKTTFPSPSNLNTSAGQHIPRLKIPECIMGGKFQWSGKGFAGGDISHQLHQYEYPAPGYSKIKMFWKYGGPHLGTMTATNRYAKMYTHDSLEFVVSQSIWFEGEVPFADIILPACTNFERWDISEFANCSGYIPDNYQLCNHRVISLQAKCIEPVGESMSDYEIYRLFAKKLNIEEMFSEGKDELAWCEQYFNATDMPKYMTWDEFFKKGYFVVPDNPNRKKTVALRWFAEGREKDTPDWGPRLNNQVCRKGLQTTTGKVEFIATSLKNFEEQGYIDEHRPSMHTYVPAWESQKHSPLAVKYPLGMLSPHPRFSMHTMGDGKNSYMNYIKDHRVEVDGYKYWIMRVNSIDAEARGIKNGDLIRAYNDRGSVILAAQVTECLQPGTVHSYESCAVYDPLGTAGKSADRGGCINILTPDRYISKYACGMANNTALVEIEKWDGDKYEIY

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling