Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 119-558 440 1-1, 564-875 2-118, 559-563 1 312 slipknot
Chain Sequence
MGEVVRLTNSSTGGPVFVYVKDGKIIRMTPMDFDDAVDAPSWKIEARGKTFTPPRKTSIAPYTAGFKSMIYSDLRIPYPMKRKSFDPNGERNPQLRGAGLSKQDPWSDYERISWDEATDIVVAEINRIKHAYGPSAILSTPSSHHMWGNVGYRHSTYFRFMNMMGFTYADHNPDSWEGWHWGGMHMWGFSWRLGNPEQYDLLEDGLKHAEMIVFWSSDPETNSGIYAGFESNIRRQWLKDLGVDFVFIDPHMNHTARLVADKWFSPKIGTDHALSFAIAYTWLKEDSYDKEYVAANAHGFEEWADYVLGKTDGTPKTCEWAEEESGVPACEIRALARQWAKKNTYLAAGGLGGWGGACRASHGIEWARGMIALATMQGMGKPGSNMWSTTQGVPLDYEFYFPGYAEGGISGDCENSAAGFKFAWRMFDGKTTFPSPSNLNTSAGQHIPRLKIPECIMGGKFQWSGKGFAGGDISHQLHQYEYPAPGYSKIKMFWKYGGPHLGTMTATNRYAKMYTHDSLEFVVSQSIWFEGEVPFADIILPACTNFERWDISEFANCSGYIPDNYQLCNHRVISLQAKCIEPVGESMSDYEIYRLFAKKLNIEEMFSEGKDELAWCEQYFNATDMPKYMTWDEFFKKGYFVVPDNPNRKKTVALRWFAEGREKDTPDWGPRLNNQVCRKGLQTTTGKVEFIATSLKNFEEQGYIDEHRPSMHTYVPAWESQKHSPLAVKYPLGMLSPHPRFSMHTMGDGKNSYMNYIKDHRVEVDGYKYWIMRVNSIDAEARGIKNGDLIRAYNDRGSVILAAQVTECLQPGTVHSYESCAVYDPLGTAGKSADRGGCINILTPDRYISKYACGMANNTALVEIEKWDGDKYEIY

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling