Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 51-559 509 1-50 563-875 560-562 50 313 slipknot
Chain Sequence
MGEVVRLTNSSTGGPVFVYVKDGKIIRMTPMDFDDAVDAPSWKIEARGKTFTPPRKTSIAPYTAGFKSMIYSDLRIPYPMKRKSFDPNGERNPQLRGAGLSKQDPWSDYERISWDEATDIVVAEINRIKHAYGPSAILSTPSSHHMWGNVGYRHSTYFRFMNMMGFTYADHNPDSWEGWHWGGMHMWGFSWRLGNPEQYDLLEDGLKHAEMIVFWSSDPETNSGIYAGFESNIRRQWLKDLGVDFVFIDPHMNHTARLVADKWFSPKIGTDHALSFAIAYTWLKEDSYDKEYVAANAHGFEEWADYVLGKTDGTPKTCEWAEEESGVPACEIRALARQWAKKNTYLAAGGLGGWGGACRASHGIEWARGMIALATMQGMGKPGSNMWSTTQGVPLDYEFYFPGYAEGGISGDCENSAAGFKFAWRMFDGKTTFPSPSNLNTSAGQHIPRLKIPECIMGGKFQWSGKGFAGGDISHQLHQYEYPAPGYSKIKMFWKYGGPHLGTMTATNRYAKMYTHDSLEFVVSQSIWFEGEVPFADIILPACTNFERWDISEFANCSGYIPDNYQLCNHRVISLQAKCIEPVGESMSDYEIYRLFAKKLNIEEMFSEGKDELAWCEQYFNATDMPKYMTWDEFFKKGYFVVPDNPNRKKTVALRWFAEGREKDTPDWGPRLNNQVCRKGLQTTTGKVEFIATSLKNFEEQGYIDEHRPSMHTYVPAWESQKHSPLAVKYPLGMLSPHPRFSMHTMGDGKNSYMNYIKDHRVEVDGYKYWIMRVNSIDAEARGIKNGDLIRAYNDRGSVILAAQVTECLQPGTVHSYESCAVYDPLGTAGKSADRGGCINILTPDRYISKYACGMANNTALVEIEKWDGDKYEIY

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling