Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 96-558 463 1-95 561-875 559-560 95 315 slipknot
Chain Sequence
MGEVVRLTNSSTGGPVFVYVKDGKIIRMTPMDFDDAVDAPSWKIEARGKTFTPPRKTSIAPYTAGFKSMIYSDLRIPYPMKRKSFDPNGERNPQLRGAGLSKQDPWSDYERISWDEATDIVVAEINRIKHAYGPSAILSTPSSHHMWGNVGYRHSTYFRFMNMMGFTYADHNPDSWEGWHWGGMHMWGFSWRLGNPEQYDLLEDGLKHAEMIVFWSSDPETNSGIYAGFESNIRRQWLKDLGVDFVFIDPHMNHTARLVADKWFSPKIGTDHALSFAIAYTWLKEDSYDKEYVAANAHGFEEWADYVLGKTDGTPKTCEWAEEESGVPACEIRALARQWAKKNTYLAAGGLGGWGGACRASHGIEWARGMIALATMQGMGKPGSNMWSTTQGVPLDYEFYFPGYAEGGISGDCENSAAGFKFAWRMFDGKTTFPSPSNLNTSAGQHIPRLKIPECIMGGKFQWSGKGFAGGDISHQLHQYEYPAPGYSKIKMFWKYGGPHLGTMTATNRYAKMYTHDSLEFVVSQSIWFEGEVPFADIILPACTNFERWDISEFANCSGYIPDNYQLCNHRVISLQAKCIEPVGESMSDYEIYRLFAKKLNIEEMFSEGKDELAWCEQYFNATDMPKYMTWDEFFKKGYFVVPDNPNRKKTVALRWFAEGREKDTPDWGPRLNNQVCRKGLQTTTGKVEFIATSLKNFEEQGYIDEHRPSMHTYVPAWESQKHSPLAVKYPLGMLSPHPRFSMHTMGDGKNSYMNYIKDHRVEVDGYKYWIMRVNSIDAEARGIKNGDLIRAYNDRGSVILAAQVTECLQPGTVHSYESCAVYDPLGTAGKSADRGGCINILTPDRYISKYACGMANNTALVEIEKWDGDKYEIY

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling