Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 5-270 266 1-4 294-464 271-293 4 171 slipknot
Chain Sequence
EKPNFLIIQCDHLTQRVVGAYGQTQGCTLPIDEVASRGVIFSNAYVGCPLSQPSRAALWSGMMPHQTNVRSNSSEPVNTRLPENVPTLGSLFSESGYEAVHFGKTHDMGSLRGFKHKEPVAKPFTDPEFPVNNDSFLDVGTCEDAVAYLSNPPKEPFICIADFQNPHNICGFIGENAGVHTDRPISGPLPELPDNFDVEDWSNIPTPVQYICCSHRRMTQAAHWNEENYRHYIAAFQHYTKMVSKQVDSVLKALYSTPAGRNTIVVIMADHGDGMASHRMVTKHISFYDEMTNVPFIFAGPGIKQQKKPVDHLLTQPTLDLLPTLCDLAGIAVPAEKAGISLAPTLRGEKQKKSHPYVVSEWHSEYEYVTTPGRMVRGPRYKYTHYLEGNGEELYDMKKDPGERKNLAKDPKYSKILAEHRALLDDYITRSKDDYRSLKVDADPRCRNHTPGYPSHEGPGAREI

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling