Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 6-278 273 1-5 315-468 279-314 5 154 slipknot
Chain Sequence
QPNLVIIMADDLGYGDLATYGHQIVKTPNIDRLAQEGVKFTDYYAPAPLSSPSRAGLLTGRMPFRTGIRSWIPSGKDVALGRNELTIANLLKAQGYDTAMMGKLHLNAGGDRTDQPQAQDMGFDYSLANTAGFVTDATLDNAKERPRYGMVYPTGWLRNGQPTPRADKMSGEYVSSEVVNWLDNKKDSKPFFLYVAFTEVHSPLASPKKYLDMYSQYMSAYQKQHPDLFYGDWADKPWRGVGEYYANISYLDAQVGKVLDKIKAMGEEDNTIVIFTSDNGPVTREARKVYELNLAGETDGLRGRKDNLWEGGIRVPAIIKYGKHLPQGMVSDTPVYGLDWMPTLAKMMNFKLPTDRTFDGESLVPVLEQKALKREKPLIFGIDMPFQDDPTDEWAIRDGDWKMIIDRNNKPKYLYNLKSDRYETLNLIGKKPDIEKQMYGKFLKYKTDIDNDSLMKARGDKPEAVTWG

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling