Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 120-307 188 1-119 436-805 308-435 119 370 slipknot
Chain Sequence
WTNTSGSCKGRCFELQEVGPPDCRCDNLCKSYSSCCHDFDELCLKTARGWECTKDRCGEVRNEENACHCSEDCLSRGDCCTNYQVVCKGESHWVDDDCEEIRVPECPAGFVRPPLIIFSVDGFRASYMKKGSKVMPNIEKLRSCGTHAPYMRPVYPTKTFPNLYTLATGLYPESHGIVGNSMYDPVFDATFHLRGREKFNHRWWGGQPLWITATKQGVRAGTFFWSVSIPHERRILTILQWLSLPDNERPSVYAFYSEQPDFSGHKYGPFGPEMTNPLREIDKTVGQLMDGLKQLKLHRCVNVIFVGDHGMEDVTCDRTEFLSNYLTNVDDITLVPGTLGRIRPKIPNNLKYDPKAIIANLTCKKPDQHFKPYMKQHLPKRLHYANNRRIEDLHLLVERRWHVARKPL---------CFFQGDHGFDNKVNSMQTVFVGYGPTFKYRTKVPPFENIELYNVMCDLLGLKPAPNNGTHGSLNHLLRTNTFRPTLPEEVSRPNYPGIMYLQSDFDLGCTCDDKSTEERHLLY--------------GRPAVLYRTSYDILYHTDFESGYSEIFLMPLWTSYTISKQAEVSSIPEHLTNCVRPDVRVSPGFSQNCLAYKNDKQMSYGFLFPPYLSSSPEAKYDAFLVTNMVPMYPAFKRVWTYFQRVLVKKYASERNGVNVISGPIFDYNYNGLRDIEDEIKQYVEGSSIPVPTHYYSIITSCLDFTQPADKCDGPLSVSSFILPHRPDNDESCNSSEDESKWVEELMKMHTARVRDIEHLTGLDFYRKTSRSYSEILTLKTYLHTYE

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling