Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 30-236 207 1-29 360-733 237-359 29 374 slipknot
Chain Sequence
KSWVEETCESIDTPECPAEFESPPTLLFSLDGFRAEYLHTWGGLLPVISKLKNCGTYTKNMRPMYPTKTFPNHYSIVTGLYPESHGIIDNKMYDPKMNASFSLKSKEKFNPLWYKGQPIWVTANHQEVKSGTYFWPGSDVEIDGILPDIYKVYNGSVPFEERILAVLEWLQLPSHERPHFYTLYLEEPDSSGHSHGPVSSEVIKALQKVDRLVGMLMDGLKDLGLDKCLNLILISDHGMEQGSCKKYVYLNKYLGDVNNVKVVYGPAARLRPTDVPETYYSFNYEALAKNLSCREPNQHFRPYLKPFLPKRLHFAKSDRIEPLTFYLDPQWQLALNPSERKYCGSGFHGSDNLFSNMQALFIGYGPAFKHGAEVDSFENIEVYNLMCDLLGLIPAPNNGSHGSLNHLLKKPIYNPSHPKEEGFLSQCPIKSTSNDLGCTCDP----------------EDDDIYHMTVPYGRPRILLKQHRVCLLQQQQFLTGYSLDLLMPLWASYTFLSNDSNCLYQDLRIPLSPVH-------KCSYYKSNSKLSYGFLTPPRLNHIYSEALLTSNIVPMYQSFQVIW----HYLHDTLLQRYAHERNGINVVSGPVFDFDYDGRYDSLEILKQNSRVIRSQEILIPTHFFIVLTSCKQLSETPLECSALESSAYILPHRPDNIESCTHGKRESSWVEELLTLHRARVTDVELITGLSFYQDRQESVSELLRLKTHLPIFS

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling