Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 10-214 205 1-9 324-379 215-323 9 56 slipknot
Chain Sequence
LPPKLLLVSFDGFRADYLKNYEFPHLQNFIKEGVLVEHVKNVFITKTFPNHYSIVTGLYEESHGIVANSMYDAVTKKHFSDSNDKDPFWWNEAVPIWVTNQLQENRSSAAAMWPGTDVPIHDTISSYFMNYNSSVSFEERLNNITMWLNNSNPPVTFATLYWEEPDASGHKYGPEDKENMSRVLKKIDDLIGDLVQRLKMLGLWENLNVIITSDHGMTQCSQDRLINLDSCIDHSYYTLIDLSPVAAILPKINRTEVYNKLKNCSPHMNVYLKEDIPNRFYYQHNDRIQPIILVADEGWTIVLNESSQKLGDHGYDNSLPSMHPFLAAHGPAFHKGYKHSTINIVDIYPMMCHILGLKPHPNNGTFGHTKCLLVDQWCI

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling