Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 36-272 237 1-19, 537-537 20-35, 273-536 19 1 slipknot
view details
41 10-307 298 1-9 356-537 308-355 9 182 slipknot
Chain Sequence
RETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICYQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPLFYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIILSVLLVRGATLPGAWRGVLFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVNCMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIFFLMLITLGLDSTFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGAYVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAISPLFLLFIICSFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYCIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTFKERIIKSITPE

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling