Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 37-272 236 273-537 1-20 21-36 20 264 slipknot
view details
41 10-306 297 1-9 363-537 307-362 9 175 slipknot
Chain Sequence
RETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICYQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPLFYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIALSVLLVRGATLPGAWRGVLFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVNCMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIFFLMLITLGLDSSFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGAYVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAISPLFLLFIIASFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYAIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTFKERIIKSITPE

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling