Slipknot
Knot core rangeKnot core lengthKnot tails rangeSlipknot tails rangeSlipknot loops rangeN-end lengthC-end lengthType
view details
+31 38-275 238 276-540 1-21 22-37 21 264 slipknot
view details
41 15-304 290 1-14 364-540 305-363 14 177 slipknot
Chain Sequence
ERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICYQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPLFYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIILSVLLVRGATLPGAWRGVLFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVNCMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIFFLMLITLGLDSTFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGAYVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAISPLFLLFIICSFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYCIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTFKERIIKSITPETP

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling